Training medewerkers

De training medewerkers heeft als doel kennis en inzicht te geven in veelvoorkomende situaties die op school of bij de opvang kunnen plaatsvinden, binnen, buiten op het plein en onderweg, waardoor adequaat kan worden opgetreden als er een ongeval of calamiteit plaatsvindt.

Gezien de doelgroep adviseert Straining een EHBO cursus te volgen, maar veelal blijkt na een BHV diploma geen budget of interesse te zijn voor een uitgebreide cursus. Een korte training over een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld naar aanleiding van een calamiteit, biedt de gelegenheid om meer te verdiepen over een specifiek onderwerp. In overleg met de opdrachtgever kan gekozen worden voor een algemene informatiebijeenkomst, maar ook kan een specifieker onderwerp worden aangepakt. Ook de verhouding tussen theorie en zelf handelen kan naar wens aangepast worden.

Doelgroep:
Medewerkers van scholen (po en vo), peuterspeelzalen of kinderdagverblijven. Deze training is ook geschikt voor begeleiders van groepen kinderen, zoals (creatieve) clubs, scouting.

Cursusduur:
3 uur, hiervan kan in overleg worden afgeweken

Inhoud van de cursus:
De algemene training medewerkers omvat de volgende onderwerpen.

 • Eerste hulp verlenen: de basis
 • Verbanden, pleister, ontsmetten
 • Tand door de lip; Bloedneus
 • Teken- en insectenbeten
 • Koorts en koortsstuipen
 • Verbandmaterialen en inhoud verbanddoos
 • Vergiftigingen

In overleg met de opdrachtgever kunnen thema bijeenkomsten georganiseerd worden waarin een of meer onderwerpen meer aandacht krijgen. U kunt daarbij denken aan:

 • Incidenten in en om het huis
 • Acute ziekteverschijnselen
 • Epilepsie
 • Insecten steken en beten
 • Reanimatie; een kennismaking

Deelnamebewijs:
Indien gewenst kan aan de deelnemers een certificaat van deelname worden overhandigd.

Groepsgrootte:
Afhankelijk van de gewenste vorm: lezing of zelf aan de slag.

Leslocatie:
Deze cursus wordt op locatie gegeven.

Kosten:
Neem voor de prijs contact op.