PBLS – Kinderreanimatie

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Reanimatie wordt om die reden bij kinderen anders uitgevoerd. In deze cursus leert u theorie en vaardigheden over hoe u kinderen waar geen ademhaling meer wordt waargenomen moet benaderen.

Doelgroep:
Deze opleiding richt zich op (groot)ouders, personen die graag meer willen leren over het reanimeren van kinderen en mensen die beroepsmatig (veel) met kinderen werken, zoals crècheleidsters, leerkrachten, begeleiders bij kinderactiviteiten, kraamverzorgers, gastouders et cetera.

Vooropleiding:
Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. 

Cursusduur:
De cursus duurt 4 uur 

Inhoud cursus:
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • volgorde van handelen bij basale reanimatie van baby of kind
  • vaststellen van circulatiestilstand
  • reanimeren (beademen en hartmassage)
  • stabiliseren van een bewusteloos kind of bewusteloze baby
  • volgorde van handelingen bij verdenking luchtwegobstructie door vreemd voorwerp (verslikking) 

Lesmateriaal:
Lesboek van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), oefenpoppen, AED-trainers

Examen:
Tijdens de cursus worden de competenties door de instructeur getoetst volgens de richtlijnen van de NRR.

Deelnamebewijs:
Als de competenties als voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de cursist erkend certificaat van het Rode Kruis. Het certificaat is 2 jaar geldig. 

Groepsgrootte:
4 tot 6 deelnemers 

Leslocatie:
Deze cursus wordt in-company gegeven.  

Kosten:
Neem voor de prijs contact op. 

Herhalingslessen:
Het certificaat PBLS is 2 jaar geldig. Het jaarlijks volgen van een herhalingsles (2 uur) is noodzakelijk om het certificaat geldig te houden.