EHBO – Eerste Hulp Bij Ongelukken

Voor het diploma Eerste Hulp kan gekozen worden voor een opleiding van het Rode Kruis of het Oranje Kruis.

In de opleiding voor het Diploma Eerste Hulp leert u hoe u moet handelen in een noodsituatie door bijvoorbeeld een ongeval, een plotselinge verandering van de gezondheidstoestand, blootstelling aan een schadelijke stof of een dreigende verdrinking.

Op grond van een risico-inventarisatie in het bedrijf kan het nodig zijn een EHBO diploma te behalen, maar ook persoonlijke interesse kan leiden tot het volgen van een EHBO cursus. De cursist leert verantwoord en adequaat te handelen in noodsituaties. Bovendien leert de cursist hoe hij moet reanimeren en hoe een AED volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) bediend hoort te worden. De les wordt gegeven door een bevoegd Oranje Kruis instructeur met hulp van een lotusslachtoffer. Het examen wordt afgenomen door examinatoren van het Oranje Kruis. 

Doelgroep:
Iedereen die wil weten hoe te handelen als iemand in de omgeving hulp nodig heeft vanwege bijvoorbeeld een ongelukje of een ongeval. 

Vooropleiding:
Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. 

Cursusduur:
In overleg

Inhoud van de cursus:

 • stoornissen in het bewustzijn
 • stoornissen in de ademhaling
 • stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
 • actieve bloedingen
 • shock
 • wonden
 • elektriciteitsletsels
 • kneuzing en verstuiking
 • botbreuken en ontwrichting
 • letsels van oog, neus en oor
 • tandletsels en tand door de lip
 • oververhitting
 • onderkoeling
 • bevriezing
 • vergiftigingen
 • steken en beten
 • verbandmiddelen
 • overige materialen

Lesmateriaal:
Lesboek van Het Oranje Kruis, of het Rode Kruis, verbandmateriaal, oefenpoppen, AED-trainers, lotusslachtoffer

Examen:
De opleiding volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen. Het examenteam wordt samengesteld door Het Oranje Kruis. 
De opleiding volgens de richtlijnen van het Rode Kruis is gebaseerd op het aftoetsen van de competenties tijdens de opleiding door de instructeur. Er wordt daarom geen apart examen afgenomen. 

Deelnamebewijs:
Als de opleiding met goed gevolg is afgerond, ontvangt de cursist het Diploma Eerste
Hulp van Het Oranje Kruis, respectievelijk Rode Kruis. Dit diploma is 2 jaar geldig.

Groepsgrootte:
8 tot 16 deelnemers

Leslocatie:
Deze cursuslocatie is in overleg, ook in-company of thuis.

Kosten:
Neem voor de prijs contact op.

Herhalingslessen
Het Diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd. Om de kennis en vaardigheden op peil te houden, wordt jaarlijks herhalen geadviseerd.