LOTUS®slachtoffer

Een LOTUS®slachtoffer is iemand die een ongevalsslachtoffer natuurgetrouw uitbeeldt. Hij/zij speelt een belangrijke rol in het Eerste Hulp onderwijs en bij de examens. (http://www.hetoranjekruis.nl/examinering-certificering/lotus/)

Inzet LOTUS®slachtoffers

Niet alleen bij Eerste Hulp onderwijs wordt gebruik gemaakt van LOTUS®slachtoffers, ook bij BHV lessen, opleiding en oefeningen van politie, brandweer en ambulance is het belangrijk LOTUS®slachtoffers in te zetten.

Een EHBO opleidingscursus is over het algemeen gebaat bij het uitbeelden van de standaard verschijnselen, zonder aanvullende letsels. In een herhalingsles is het juist zaak om van de gebaande paden af te wijken en andere symptomen of gedragingen te tonen.

Bij het oefenen met professionele hulpverleners wordt vaak veel meer gevraagd en zijn bijvoorbeeld meervoudige letsels, een voorgeschreven ademhalingssnelheid, een reactie op een specifieke behandeling of psychosociale eigenschappen veel meer noodzakelijk.

(spoedeisende) geneeskunde

Mijn passie ligt bij het spelen van (spoedeisende) geneeskundig situaties, voor bijvoorbeeld ambulancedienst, ziekenhuis en huisarts. Niet alleen het spelen van de medische situatie, maar juist ook het dynamische beeld dat het gevolg is van onder meer ziekteverloop en medicatietoediening maken dit spel interessant.

Lotuskring

De enorme variatie in de verschillende soorten opdrachtgevers en daarbij behorende wensen vind ik erg leuk. Uiteraard hecht ik zeer grote waarde aan juiste nascholing en intensief contact met mede-LOTUS®slachtoffers bij het gevorderde spel. Bij Lotuskring Midden-Nederland zit ik daarvoor heel goed op mijn plek!