BHV – Bedrijfshulpverlening (levensreddende handelingen)

In deze opleiding leert de deelnemer op verantwoorde wijze levensreddende handelingen toe te passen en te reanimeren.

Alle medewerkers van bedrijven/organisaties die belast zijn of worden met de bedrijfshulpverlening in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet 1994 (artikel 15).

Een opleiding BHV bestaat uit twee onderdelen: Levensreddende handelingen en Brand en Ontruiming. In deze cursus leert u het deel Levensreddende handelingen. 

Doelgroep:
Personen die voor hun werkgever de opleiding tot BHV-er willen volgen. 

Vooropleiding:
Voor de Basiscursus BHV is geen specifieke vooropleiding nodig.

Cursusduur:
1 dag
In overleg met de klant is een verkorte cursus van 0,5 dag mogelijk. Voor voldoende kennis van levensreddend handelen en praktische vaardigheden in noodsituaties, raden wij u aan de 1-daagse cursus te volgen.

Inhoud cursus:
Er wordt lesgegeven conform de richtlijnen van het NIBHV door een gediplomeerd instructeur (naar wens ook zonder officiële erkenning mogelijk):

  • Alarmeren van de BHV en algemene hulpverleningsregels bij het verlenen van Eerste Hulp
  • Niet-spoedeisende Eerste Hulp: uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels, brandwonden
  • Spoedeisende Eerste Hulp: reanimatie, gebruik van de AED
  • Overige Spoedeisende Eerste Hulp: verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epileptische aanvallen, suikerziekte of diabetes mellitus, hersenschudding

Lesmateriaal:
Lesboek van het NIBHV, verbandmateriaal, reanimatiepoppen, AED trainers 

Examen:
U wordt geëxamineerd volgens de richtlijnen van het NIBHV.  

Deelnamebewijs:
Als het examen met goed gevolg is afgerond, ontvangt de cursist een certificaat en een pasje.

Groepsgrootte:
10-15 deelnemers  

Leslocatie:
Deze cursus wordt in-company gegeven. 

Kosten:
Neem voor de prijs contact op.

Herhalingslessen:
Het BHV certificaat is 1 jaar geldig. Door het volgen van een jaarlijkse herhalingscursus houdt u uw kennis op peil en behoudt het certificaat zijn geldigheid. De herhalingscursus duurt 0,5 dag.

Voor degenen die graag meer kennis en vaardigheden willen opdoen, is het volgen van een volledige EHBO cursus zeer geschikt.