Handige links

Facebook

Op de Facebookpagina EHBO filmpjes en achtergronden vind je filmpjes die je meer achtergrond informatie geven over verschillende letsels en aandoeningen en overige EHBO gerelateerde onderwerpen.

Sites

Interessante pagina’s waar je uitleg krijgt over diverse onderwerpen rond EHBO zijn:

Filmpjes

Ook zijn er op internet heel wat handige links naar filmpjes te vinden, waarin wordt voorgedaan en uitgelegd hoe EHBO handelingen moeten worden uitgevoerd. Helaas tonen niet alle filmpjes de handelingen correct. Onderstaande links tonen diverse handelingen op een correcte manier. Uiteraard vind ik het uiteindelijk het belangrijkst dat hulp wordt verleend wanneer dat nodig is en niet of dit helemaal perfect gebeurd. Maar door in een oefensituatie te leren hoe het correct gaat, helpt voor een optimale hulpverlening in de praktijk.

Klik op de handeling om het filmpje in een nieuw venster te openen. De filmpjes richten zich op de handelingen en niet op de uitleg over het letsel. Als een link niet goed werkt, of je bent van mening dat de handeling niet goed wordt uitgevoerd, dan hoor ik dat graag.

Met het verschijnen van de nieuwe richtlijnen, zijn ook de filmpjes niet altijd meer correct. De volgende filmpjes hebben betrekking op de Eerste hulp richtlijnen die per september 2016 worden onderwezen:

Informatieve filmpjes:

Oude c.q. nog niet gecontroleerde filmpjes en filmpjes van overige handelingen:
benaderen van een slachtoffer
bloedneus
brede das aanleggen
controle ademhaling
doekverband hand / voet / elleboog
draaien slachtoffer van buik naar rug
epilepsie
fast/beroerte
flauwte
handgreep van Zach
liggend brandend slachtoffer
mitella aanleggen
ondersteunend verplaatsen
open beenbreuk
platte knoop maken
snelle kantelmethode
splinter verwijderen
suikerziekte
tand uit de mond
teek verwijderen
vingerverband aanleggen
vreemd voorwerp in de wond

Informatie

De volgende links verwijzen naar meer uitleg over
beroerte
hartinfarct
epilepsie (absence)
epilepsie (tonisch clonische aanval)
pneumothorax

Van de onderstaande letsels c.q. handelingen heb ik nog geen filmpje gevonden dat ik (helemaal) goed en duidelijk vind:

bevriezing
chemisch letsel
doordringende borstverwonding
drukverband knie
hechtpleister plakken
iets in de neus
kwallensteek
onderkoeling
oververhitting
shock
tand door de lip
vergiftiging
vuiltje oog

Ik sta open voor opmerkingen en suggesties!