Ouderinformatieavond

De ouderinformatieavond heeft als doel ouders kennis en inzicht te geven in veelvoorkomende situaties binnen- en buitenshuis, waardoor adequaat kan worden opgetreden als er een ongeval of calamiteit plaatsvindt.

In overleg met de opdrachtgever kan gekozen worden voor een algemene informatiebijeenkomst, maar ook kan een specifieker onderwerp worden aangepakt. Ook de verhouding tussen theorie en zelf handelen kan naar wens aangepast worden.

Doelgroep:
Ouders met kinderen op een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of basisschool. Deze avond is ook geschikt voor andere groepen ouders, bijvoorbeeld in privésfeer of clubverband.

Cursusduur:
3 uur, hiervan kan in overleg worden afgeweken

Inhoud van de cursus:
Standaard ouderinformatieavond

  • Eerste hulp verlenen, de basis
  • Verbanden, pleister, ontsmetten
  • Tand door de lip; Bloedneus
  • Teken- en insectenbeten
  • Koorts en koortsstuipen
  • Verbandmaterialen en inhoud verbanddoos
  • Vergiftigingen

Deelnamebewijs:
Indien gewenst kan aan de deelnemers een certificaat van deelname worden overhandigd.

Groepsgrootte:
Afhankelijk van de gewenste vorm: lezing of zelf aan de slag.

Leslocatie:
Deze cursus wordt op locatie gegeven.

Kosten:
Neem voor de prijs contact op.