EHAK – Eerste Hulp aan Kinderen

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Bij het verlenen van Eerste Hulp aan kinderen spelen ook vaak andere factoren een rol in de wijze waarop het kind en de omgeving benaderd moet worden. De gevolgen van een oorzaak kunnen naders zijn, maar ook de (volgorde van de) handelingen kunnen anders zijn. In deze cursus leert u theorie en vaardigheden met betrekking tot het helpen van kinderen in meer of minder spoedeisende situaties.

Doelgroep:
Deze opleiding richt zich op (groot)ouders, personen die graag meer willen leren over het verlenen van eerste hulp aan kinderen en mensen die beroepsmatig (veel) met kinderen werken, zoals crècheleidsters, leerkrachten, begeleiders bij kinderactiviteiten, kraamverzorgers, gastouders et cetera.

Vooropleiding:
Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding nodig.

Cursusduur:
in overleg

Inhoud van de cursus:

 • stoornissen in het bewustzijn
 • stoornissen in de ademhaling
 • stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
 • actieve bloedingen
 • shock
 • wonden
 • elektriciteitsletsels
 • kneuzing en verstuiking
 • botbreuken en ontwrichting
 • letsels van oog, neus en oor
 • tandletsels en tand door de lip
 • oververhitting
 • onderkoeling
 • bevriezing
 • vergiftigingen
 • steken en beten
 • verbandmiddelen
 • overige materialen

Lesmateriaal:
Lesboek van Het Oranje Kruis, of het Rode Kruis, verbandmateriaal, oefenpoppen, AED-trainers

Examen:
De opleiding volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen. 
De opleiding volgens de richtlijnen van het Rode Kruis is gebaseerd op het toetsen van de competenties tijdens de opleiding door de instructeur. Er wordt daarom geen apart examen afgenomen. 

 

Deelnamebewijs:
Als het examen met goed gevolg is afgerond, ontvangt de cursist het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis, respectievelijk Rode Kruis. Dit certificaat is 2 jaar geldig.

Groepsgrootte:
8 tot 12 deelnemers

Leslocatie:
De cursuslocatie is in overleg, ook in-company of thuis..

Kosten:
Neem voor de prijs contact op.

Herhalingslessen Het Diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd. Om de kennis en vaardigheden op peil te houden, wordt jaarlijks herhalen geadviseerd.